ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹೆಲೆನ್‌ ಕೆಲ್ಲರ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲೂ ಆಗದು. ಏನಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ.
- ೦೫:೧೬, ೨೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಆನಂದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆತ್ಮ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂತೋಷವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.