ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ನುಡಿಗಳು/ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾಲತಾಣ: http://www.prajavani.net