ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಕೋಟ್:ಸಮುದಾಯ ಪುಟ

ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಿ
ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. Nemo bis ೨೩:೫೩, ೨೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ (UTC)

Implemented. —Pathoschild ೨೨:೧೨:೫೭, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦ (UTC)

Invite to WikiConference India 2011[ಸಂಪಾದಿಸಿ]


Hi ಸಮುದಾಯ ಪುಟ,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.


But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

As you are part of WikiMedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011


Please forward to relevant folks in the community. If you want the bot to do the job please sign up at [೧] --Naveenpf ೦೫:೨೦, ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧ (UTC)

ವೈಕಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾಜರಿ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವೈಕಿ ಸಮುದಾಯ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ? ಹಾಜರಿ ಪಟ್ಟಿ

  1. Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೫, ೨೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)