ಸೊಫೊಕ್ಲಿಸ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Sophokles.jpg

Sophocles

  • ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಿಂತ, ಗೌರವದಿಂದ ಸೋಲುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು.