ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. - ೧೬:೨೨, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.