ಸತ್ಯಕಾಮ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ಆಳವಲ್ಲ, ಅಗಲ
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ಸತ್ಯಕಾಮ&oldid=5463" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ