ಲಿಯೊ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. - ೦೬:೫೫, ೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.