ರೋಹಿಂಟನ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಣ್ಣು ಕಪ್ಪುಹಣ. ಈ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಲು ಹೋದರೆೆ ರೋಗಿಯೇ ಸಾಯು­ತ್ತಾನೆ. - ೧೦:೫೯, ೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.