ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ದೂಡಲಾರರು.
    - ೦೭:೦೫, ೧೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.