ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಡ, ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ, ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲೂಬೇಡ. - ೧೨:೩೬, ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.