ಬೋಧಿ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಎರಡೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವನ್ನು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಡಿ. - ೧೦:೨೬, ೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.