ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಫ್ರೆಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಹೊರಟರೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. - ೦೬:೩೨, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.