ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  1. ತಾಳಿ ತಾಳಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಮಂತ್ರ; ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಬಾಳೇ ಅತಂತ್ರ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  2. ದೇವ ಬೊಂಬೆ, ಪೂಜೆ ಆಟ, ಭಕ್ತಿ ಸೋಜಿಗ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ