ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಸ್ವರ್ಗವೆನ್ನುವುದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುಖೀ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. - ೦೫:೧೮, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.