ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ ರಾವ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತದೆ. - ೦೯:೫೭, ೨೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.