ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಥಾಮಸ್‌ ಕಾರ್ಲೈಲ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗುವವನು ಎಂದೂ ತಿದ್ದಲಾರದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರಲಾರ.
  - ೦೫:೪೨, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC) ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
 • ಆಲೋಚನೆ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಜನ್ಮದಾತೆ
  - ೧೧:೦೨, ೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ (UTC) ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
 • ಮೌನ ಅನಂತದಷ್ಟು ಆಳವಾದುದು. ಮಾತು ಕಾಲದಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ.
  - ೦೫:೨೧, ೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC) ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.