ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಝಿಗ್ ಝಿಗ್ಲರ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Ziglar (2009)

ಹಿಲರಿ ಹಿಂಟನ್ ಜಿಗ್ ಝಿಗ್ಲರ್ (ನವೆಂಬರ್ 6, 1926 - ನವೆಂಬರ್ 28, 2012) ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಖಕ, ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದರು

  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸು.kannadahanigalu.com