ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಬದುಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು. ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಸೆಯೇ ಹೊರತು, ಅರ್ಥವಲ್ಲ. - ೦೭:೦೪, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.