ಗುರು ನಾನಕ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಯಾರು ಸುಖದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ - ೦೬:೩೧, ೩೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.