ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ
  • ಅಂಜಿದರೆ ಅಮರುವುದು ಮಂಜು; ಅಂಜಿಕೆ ಮಂಜು; ದಿಟ್ಟತನ ದಾರಿ ಪಂಜು.
    - ೧೭:೩೦, ೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.