ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
 • ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು.
 • ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಮರಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ದರ್ಶನವೇ ಫಲ - ೦೬:೩೧, ೧೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ (UTC) ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
 • ಸುರಿದುದು ಅತಿ ಮಳೆಯೆಂದು ಕುಲಗಿರಿ ಕರಗುವುದೇ?
 • ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಿರಿಯನು ವೃತಾ ಮದಗಿಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲಿ ಬೇಯದಿರು.
 • ಸಂಕಟದ ಸನ್ನಾಹದಲಿ ಸುಭಟಕ ಮಾಡಬೇಡ.
 • ಗಾಳಿ ಬೆಮರುವುದುಂಟೆ ವಹ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಹಿಮಕಂಜುವುದೆ ಮಂಜಿನ ಮೇಲುಗಾಳೆಗವುಂಟೆ ಬಲುಬೇಸಗೆಯ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ – ಪದ್ಯ ೪೧
 • ನುಡಿಯ ಖಡ್ಗದಲೇಕೆ ಗಂಟಲ ಕೊಯ್ವೆ – ಪದ್ಯ ೩
 • ಬಿಡು ಮರೀಚಿಯ ತೊರೆಗೆ ಹರುಗೋಲಿಡುವರುಂಟೇ; ಲೆಪ್ಪದುರಗನ ಹಿಡಿವಡೇತಕೆ ಗರುಡಮಂತ್ರವು – ಪದ್ಯ ೩೮
 • ಗಿರಿಯ ಶಿರದಲಿ ಹೂತ ಕಕ್ಕೆಯ ಮರ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ವಂತೆ – ಪದ್ಯ ೭೬
 • ಬಲು ಬಿಸಿಲೊಳುರೆ ನೊಂದ ನೈದಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ – ಪದ್ಯ ೪೬
 • ಹದ್ದು ಕಾಗೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಾಣಸವಿದ್ದುದೋ ಗಜವೆನುತ ಬೊಬ್ಬಿಡುತಿದ್ದುದ್ – ಪದ್ಯ ೪೩
 • ಹಗೆಯ ಬಲದಲಿ ಹರಿದು ಸುಭಟರ ಚಿಗುಳಿದುಳಿದುದು ತಲೆಗಳನು ಮುಗಿಲಗಲದಲಿ ಹರಹಿದುದು – ಪದ್ಯ ೧೪
 • ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಲೆಯೇಕೆ – ಪದ್ಯ ೭
 • ಒಂದು ಮತವೆನಗೊಂದು ನುಡಿ ಮನವೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ – ಪದ್ಯ ೩೪
 • ಕವಲು ಮನದಲಿ ಕಂಪಿಸುತ ಶಿಬಿರವನು ಹೊಕ್ಕರು – ಪದ್ಯ ೪೩
 • ಗಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ ವಜ್ರದ ಕರವ ಹೊಯ್ದಂತಾಯ್ತು – ಪದ್ಯ ೫೭
 • ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹೊಲೆಯನ ಚರಿಸಿದರೆ ಹೊಲೆ ಹೂರುವುದೇ – ಪದ್ಯ ೫೦
 • ಅಂಘ್ರಿಗೆ ಶಿರವ ಚಾಚಿ- ಪದ್ಯ ೬೩
 • ಕವಲು ನಾಲಗೆಯಿಲ್ಲ ತನಗೆಂದ – ಪದ್ಯ ೧೭
 • ಕದನದಲಿ ಹಿಡಿವಡೆದವರ ಕೊಲುವುದು ನರೇಂದ್ರರ ಧರ್ಮವಲ್ಲ – ಪದ್ಯ ೩೮