ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಳಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. - ೧೭:೨೦, ೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.