ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆನಂದ ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಕಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ.
    - ೧೦:೧೩, ೧೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.