ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಮದೇವ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಳೆದವನೇ ದೊಡ್ಡವನು. - ೧೪:೩೫, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.