ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅವನ ನೆನಪು. - ೦೩:೧೬, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.