ಅಡುಗೆಮನೆ ಗಾದೆಗಳು

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಇಂಗು ತೆಂಗು ಇದ್ದರೆ ಮಂಗಮ್ಮನೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಳೆ.
  • (ಉಪ್ಪು) ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಊರಿತು ; ಸಂಡಿಗೆಗೆ ಏರಿತು.
  • ಉಕ್ಕಿದರೆ ಸಾರಲ್ಲ ; ಸೊಕ್ಕಿದರೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ.
  • ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬ೦ತು, ಅಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಉರೀತು.
  • ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ನೆ೦ಟರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ.
  • ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೇನೂ ತೂತೇ.
  • ಉಪ್ಪಿಗಿ೦ತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿ೦ತಾ ದೇವರಿಲ್ಲ.
  • ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯಾ.
  • ಕೆಟ್ಟಡುಗೆ ಅಟ್ಟುವವಳೇ ಜಾಣೆ.
  • ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು.