ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
 • ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು.
 • ನನ್ನ ವೈಫಲ್ಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನೇ...ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
 • ಈ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿತು.
 • ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲತತ್ವವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಹೊರತು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ೨೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ.
 • ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನೀವು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ… ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಗ ನೀವು ನಿರ್ಗತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
 • ನಮಗೆ ವಿಜಯದ ಮನೋಭಾವ ಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಚೈತನ್ಯ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಾರಸುದಾರರಾದ ನಾವು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೇಕು.
 • ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಒಲೆ, ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 • ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ, ಇದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ.
 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡವು ವಸ್ತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಆಣ್ವಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 • ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪುರುಷರು ಸಹ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣವಿದೆ - ಭಕ್ತಿಯ ಗುಣ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು * * ಪ್ರಮುಖ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಪುರುಷರ ಏಕೈಕ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬಾರದು.
 • ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
 • ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
 • ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುವುದು ಸೋಲಿನ ಮನೋಭಾವದ ನಾಶ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.