ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
  • ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ