ಸದಸ್ಯ:Devudilip

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದವನಾದ ನಾನು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ.

ಓದು: B.E

ಕೆಲಸ: software Engineer