ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮಳಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಸ್ತಿ