ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾದುದೆನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು, ರಯ್ಯ ಮಂಚೆದಿ ಎನೆ ತೆಲುಗ, ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದ್ ತುಳುವರು ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ