ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಯೆ, ಧರ್ಮ [ಕರ್ತವ್ಯ] ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
  • ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.
  • ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • “ದಾನ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ದಾನ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ... ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಅವರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಪರೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ... ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
  • ಜೀವನವನ್ನು ಬಂದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಅದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಪಡೆಯುವುದು ವಿಧಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಧಿ ದೇವರಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಆಗ ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ದೇವರಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
  • ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನವೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
  • ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ - ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
  • ನಾನು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರದು.
  • ಸತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಬ್ಬನು ಬಳಲಬೇಕು, ಆದರೆ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಬಳಲಬೇಕು.