ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ರಾಮಾಚಾರಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ,ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ.ನಾವೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ,ಮಾಸ್.