ಬುಲ್ ಬುಲ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಬುಲ್ ಬುಲ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ.

  • ತಾಕತ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸೊ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಾ,ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ, ತಾನಾಗೆ ಹೋರಗೆ ಬರೋದು.