ಬುದ್ದಿವಂತ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಬುದ್ದಿವಂತ

  • ನಾನವನ್ನಲ್ಲ ನಾನವನ್ನಲ್ಲ ನಾನವನ್ನಲ್ಲ