ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಚ್ಚನ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಒಳ್ಳೆತನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ.ಒಳ್ಳೆವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ.