ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.