ಪೃಥ್ವಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಪೃಥ್ವಿ (Prithvi) 2010ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ.

  • ನನ್ನ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಅವನ್ಗೊಂದ್ ಬಾಂಬ್ ಬೇಕು,ಅವರನ್ನ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ನನ್ ಸೈನ್ ಸಾಕು...