ನಾಗಚಂದ್ರ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಅಬ್ಧಿಯುಮೊರ್ಮೆ ಕಾಲವಶದಿಂ ಮರ್ಯಾದೆಯಂ ದಾಂಟದೇ
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ನಾಗಚಂದ್ರ&oldid=5028" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ