ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ,ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಬೇಕು