ಥಿಯೊಡೊರ್‌ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಸೋಲು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು.