ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
(ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

(ಡಿ.ವಿ.ಜಿ)

  • ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು; ಲೋಕ ಧರ್ಮದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
    - ೧೦:೦೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.