ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Wikivar

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

purge meta: commons: b: n: q: s: wikt: w:

method a method b generates
common namespaces [-2 - 15] / used at all MediaWiki projects
{{ns:-2}} {{ns:Media}} ಮೀಡಿಯ
{{ns:-1}} {{ns:Special}} ವಿಶೇಷ
{{ns:1}} {{ns:Talk}} ಚರ್ಚೆಪುಟ
{{ns:2}} {{ns:User}} ಸದಸ್ಯ
{{ns:3}} {{ns:User_talk}} ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ
{{ns:4}} {{ns:Project}} Wikiquote
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}} Wikiquote ಚರ್ಚೆ
{{ns:6}} {{ns:Image}} ಚಿತ್ರ
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}} ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಪುಟ
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}} ಮೀಡಿಯವಿಕಿ
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}} ಮೀಡೀಯವಿಕಿ ಚರ್ಚೆ
{{ns:10}} {{ns:Template}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟು
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಚರ್ಚೆ
{{ns:12}} {{ns:Help}} ಸಹಾಯ
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}} ಸಹಾಯ ಚರ್ಚೆ
{{ns:14}} {{ns:Category}} ವರ್ಗ
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}} ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆ
custom namespace
{{ns:100}}
{{ns:101}}
{{ns:102}}
{{ns:103}}
{{ns:104}}
{{ns:105}}
{{ns:106}}
{{ns:107}}
{{ns:121}}
{{SITENAME}} ವಿಕಿಕೋಟ್
{{SERVER}} //kn.wikiquote.org