ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ೧೭:೨೪, ೨೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC) ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಶುಭಾಷಿತ.