ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಮಿತ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು. ಅವನು ಬಡವನಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಲ್ಲ.