ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು; ಅದು ಎವೆರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು.
  • ಆತ್ಮ ಗೌರವವು ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?
  • ಇಂದಿನ ಬಹುಪಾಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆಗ ನಾವು ಜಪಾನೀಯರಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.
  • ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ ನೂರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ.