ಅಂಕಿತಗಳು

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ಅಂಕಿತ ನಾಮAppearance on change listsFull description of meaningSourceಸಕ್ರಿಯ?Tagged changes
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareಹೌದು೬೨ changes
mobile editಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareಹೌದು೨೪ changes
mobile web editಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made from mobile web siteDefined by the softwareಹೌದು೨೪ changes
visualeditorದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕDefined by the softwareಹೌದು೧೪ changes
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareಹೌದು೧೦ changes
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareಹೌದು೧೦ changes
visualeditor-switchedದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಬದಲಿಸಿದ್ದುಬಳಕೆದಾರ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಕಿಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ.Defined by the softwareಹೌದು೩ changes
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareಹೌದು೨ changes
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareಹೌದು೨ changes
LTA:NDBTKLTA:NDBTKDefined by the softwareಹೌದು೦ change
T144167T144167Defined by the softwareಹೌದು೦ change
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareಹೌದು೦ change
blankingblankingDefined by the softwareಹೌದು೦ change
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareಹೌದು೦ change
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareಹೌದು೦ change
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareಹೌದು೦ change
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareಹೌದು೦ change
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareಹೌದು೦ change
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareಹೌದು೦ change
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareಹೌದು೦ change
visualeditor-needcheckದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಪರೀಕ್ಷಿಸುಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಬೇಡದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.Defined by the softwareಹೌದು೦ change
mobile app editಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಾದನೆEdits made from mobile appsDefined by the softwareಹೌದು೦ change
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareಹೌದು೦ change
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareಹೌದು೦ change
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontoolsEdit made using DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontools-editEdit commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontools-newtopicAdd topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareಹೌದು೦ change
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareಹೌದು೦ change
"https://kn.wikiquote.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Tags" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ