ಅನುಮತಿ ದೋಷ

Jump to navigation Jump to search

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕಿಯಿಂದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ:

ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ: ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಅಯಾತಗಾರರು, ಅಂತರ್ವಿಕಿ ಆಯಾತಗಾರರು.

"https://kn.wikiquote.org/wiki/ವಿಶೇಷ:Import" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ