ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಇಲಿಯಂತೆ ನೂರುಕಾಲ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಂತೆ ಮೂರೇ ದಿನ ಬಾಳುವುದು ಲೇಸು.