ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನುಮರ್ಕನು

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನುಮರ್ಕನುಮಸ್ತಮೈದಿದರ್